System rheoli carthion

  • Stool Management System

    System Rheoli Stôl

    Mae anymataliaeth fecal yn gyflwr gwanychol a all arwain at drosglwyddo nosocomial os na chaiff ei reoli'n effeithiol. Gall hyn achosi cymhlethdodau sylweddol i iechyd a lles y claf tra hefyd yn niweidiol i weithwyr gofal iechyd (CIC) a sefydliadau gofal iechyd. Mae'r risg o drosglwyddo heintiau a gafwyd mewn ysbytai, fel Norofirws a Clostridium difficile (C. diff), mewn amgylcheddau gofal acíwt yn broblem barhaus.