Bag trwyth pwysau

  • Pressure Infusion Bag

    Bag Trwyth Pwysedd

    Mae bag Trwythiad Pwysau yn atal gor-chwyddiant (rhyddhad pwysau 330 mmHg). Mae'r bwlb mawr, siâp hirgrwn yn caniatáu chwyddiant cyflym a hawdd yn y bledren. Mae dyluniad chwyddiant a datchwyddiant un llaw yn ei gwneud hi'n hawdd ei ddefnyddio ac mae angen cyn lleied o hyfforddiant â phosib. Yn addas i'w ddefnyddio gyda ffynonellau chwyddiant allanol. Mae mesurydd â chôd lliw yn golygu monitro pwysau yn gywir (0-300 mmHg). Mae stopcock tair ffordd yn sicrhau rheolaeth fanwl ar bwysau. Yn anhygoel o ddibynadwy - 100% wedi'i brofi. Llwythi yn gyflym ac yn hawdd. Yn dod gyda bachyn.