Mwgwd ocsigen

 • Oxygen Mask

  Mwgwd Ocsigen

  Mae Mwgwd Ocsigen yn cael ei gyfansoddi gan fwgwd aerosol a thiwb ocsigen sy'n gorchuddio'r geg a'r trwyn ac wedi'i fachu i danc ocsigen. Defnyddir mwgwd ocsigen i drosglwyddo nwy ocsigen anadlu i ysgyfaint y cleifion. Mae'r mwgwd ocsigen yn cynnwys strapiau elastig a chlipiau trwyn y gellir eu haddasu sy'n galluogi ffit rhagorol ar ystod eang o feintiau wyneb. Daw Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio â thiwb cyflenwi ocsigen 200cm, ac mae'r finyl clir a meddal yn darparu cysur mawr i gleifion ac yn caniatáu asesiad gweledol. Mae Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio ar gael mewn lliw gwyrdd neu dryloyw.

 • Venturi Mask-2 Color

  Lliw Masg-2 Venturi

  Mae Mwgwd Ocsigen yn cael ei gyfansoddi gan fasg aerosol a thiwb ocsigen sy'n gorchuddio'r geg a'r trwyn ac wedi'i fachu i danc ocsigen. Defnyddir mwgwd ocsigen i drosglwyddo nwy ocsigen anadlu i ysgyfaint y cleifion. Mae'r mwgwd ocsigen yn cynnwys strapiau elastig a chlipiau trwyn y gellir eu haddasu sy'n galluogi ffit rhagorol ar ystod eang o feintiau wyneb. Daw Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio â thiwb cyflenwi ocsigen 200cm, ac mae'r finyl clir a meddal yn darparu cysur mawr i gleifion ac yn caniatáu asesiad gweledol. Mae Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio ar gael mewn lliw gwyrdd neu dryloyw.

 • Venturi Mask

  Mwgwd Venturi

  Mae Mwgwd Ocsigen yn cael ei gyfansoddi gan fasg aerosol a thiwb ocsigen sy'n gorchuddio'r geg a'r trwyn ac wedi'i fachu i danc ocsigen. Defnyddir mwgwd ocsigen i drosglwyddo nwy ocsigen anadlu i ysgyfaint y cleifion. Mae'r mwgwd ocsigen yn cynnwys strapiau elastig a chlipiau trwyn y gellir eu haddasu sy'n galluogi ffit rhagorol ar ystod eang o feintiau wyneb. Daw Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio â thiwb cyflenwi ocsigen 200cm, ac mae'r finyl clir a meddal yn darparu cysur mawr i gleifion ac yn caniatáu asesiad gweledol. Mae Mwgwd Ocsigen gyda Thiwbio ar gael mewn lliw gwyrdd neu dryloyw.

 • Tracheostomy Mask

  Mwgwd Tracheostomi

  Mae tracheostomi yn agoriad bach trwy'r croen yn eich gwddf i'r bibell wynt (trachea). Mae tiwb plastig bach, o'r enw tiwb tracheostomi neu diwb trach, yn cael ei osod trwy'r agoriad hwn i'r trachea i helpu i gadw'r llwybr anadlu ar agor. Mae person yn anadlu'n uniongyrchol trwy'r tiwb hwn, yn lle trwy'r geg a'r trwyn.

 • Non-Rebreather Oxygen Mask

  Mwgwd Ocsigen Heb Ail-greu

  Mwgwd ocsigen tafladwy meddygol gyda bag cronfa ddŵr yn cael eu defnyddio ar gyfer cleifion sydd angen llawer iawn o ocsigen, i gymhwyso ocsigen yn effeithlon i'r crynodiad uchaf. Defnyddir y mwgwd Non-Rebreather (NRB) ar gyfer cleifion sydd angen llawer iawn o ocsigen. Mae cleifion sy'n dioddef o anafiadau trawmatig neu afiechydon sy'n gysylltiedig â'r galon yn galw am y NRB. Mae'r NRB yn cyflogi cronfa fawr sy'n llenwi tra bod y claf yn anadlu allan. Gorfodir yr exhalate trwy dyllau bach ar ochr y mwgwd.  Mae'r tyllau hyn wedi'u selio tra bod y claf yn anadlu, gan atal aer y tu allan rhag mynd i mewn. Mae'r claf yn anadlu ocsigen pur.  Y gyfradd llif ar gyfer yr NRB yw 10 i 15 LPM.