Mwgwd ocsigen nad yw'n ail-greu

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Mwgwd Ocsigen Heb Ail-greu

    Mwgwd ocsigen tafladwy meddygol gyda bag cronfa ddŵr yn cael eu defnyddio ar gyfer cleifion sydd angen llawer iawn o ocsigen, i gymhwyso ocsigen yn effeithlon i'r crynodiad uchaf. Defnyddir y mwgwd Non-Rebreather (NRB) ar gyfer cleifion sydd angen llawer iawn o ocsigen. Mae cleifion sy'n dioddef o anafiadau trawmatig neu afiechydon sy'n gysylltiedig â'r galon yn galw am y NRB. Mae'r NRB yn cyflogi cronfa fawr sy'n llenwi tra bod y claf yn anadlu allan. Gorfodir yr exhalate trwy dyllau bach ar ochr y mwgwd.  Mae'r tyllau hyn wedi'u selio tra bod y claf yn anadlu, gan atal aer y tu allan rhag mynd i mewn. Mae'r claf yn anadlu ocsigen pur.  Y gyfradd llif ar gyfer yr NRB yw 10 i 15 LPM.